Pstryk Zapiski Jana Z.T. Pasek kolorowy Wstawiono dnia 15-03-2014 r. Poczta do autora FOTO - strona 2.
Strona Główna < Główna * Dół Strony

FOTO NR 13-23
previous * next

13. Północna strona murów
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 13
*
15. Pólnocna strona murów
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 15
*
17. Północna strona murów
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 17
*
19. Brama wschodnia wewnątrz
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 19
*
21. Wejście do Pawilonu X
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 21
*
23. Plac wewnątrz cytadeli
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 23

14. Barak od strony Północnej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 14
*
16. Plac zabaw od północnej strony
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 16
*
18. Brama wschodnia prawa
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 18
*
20. Budynek wewnątrz muzeum
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 20
*
22. Pawilon X więzienie
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 22
*
24. Park obok Cytadeli
powiększ
Park obok Cytadeli foto nr 24

2. Cytadela w Warszawie
(Foto z 2011 r.)
C.D.

Cytadela, która stała się obok siedziby namiestnika na Zamku Królewskim jednym z głównych centrów życia politycznego Rosjan w Królestwie Polskim, wydatnie wzmacniała ich poczucie bezpieczeństwa w okupowanym mieście. Władze zaborcze z premedytacją przypominały warszawianom o istnieniu Cytadeli, organizując w niej wiele różnego rodzaju galówek z okazji uroczystości dworskich. Drugą funkcją Cytadeli, wynikającą z założeń strategicznych sztabu generalnego w Petersburgu, miało być wzmocnienie łańcucha twierdz zabezpieczających zachodnie rubieże imperium Romanowów. Nowo powstała twierdza stanowiła w nim kolejne ogniwo obok rozbudowywanej w tym czasie pochodzącej z czasów napoleońskich twierdzy w Modlinie, budowanych od podstaw twierdz w Dęblinie i Brześciu Litewskim oraz utrzymywanej w stałej gotowości twierdzy w Zamościu.
Swoje znaczenie strategiczne Cytadela straciła w latach 1870-tych, kiedy doświadczenia wojny francusko-pruskiej 1870-1871 r. pokazały, że w następstwie ówczesnego rozwoju artylerii samotna twierdza nie jest w stanie oprzeć się zmasowanemu atakowi przeciwnika dysponującemu nowoczesną artylerią.
Trzecią funkcją Cytadeli, dzięki której nabrała szczególnego znaczenia w historii Polski, była jej funkcja więzienna. Na jej terenie władze postanowiły bowiem umieścić centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Lokalizacja więzienia wewnątrz dobrze strzeżonej twierdzy, liczne posterunki, wysokie mury Cytadeli w myśl założeń władz miały uniemożliwiać ucieczki oraz zapobiegać próbom odbicia więźniów. Na siedzibę więzienia wybrano zbudowany w latach 1827-1829 budynek oznaczony numerem dziesiątym, położony w północno-wschodniej części twierdzy, w którym wcześniej mieścił się magazyn mundurowy wojsk carskich.

*Romuald Traugutt - zobacz opis

Góra Strony

 

Szybki spis, wskaż nr strony: Str.2

Strony: <1> <2> <3> <4> <5>

Copyright 2014 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/Jan-TZ.html