Pstryk Zapiski Jana Z.T. Pasek kolorowy Wstawiono dnia 15-03-2014 r. Poczta do autora FOTO - strona 1.
Strona Główna < Główna * Dół Strony

FOTO NR 1-12
next

 1. Brama straceń
powiększ
Cytadela Warszawska - Brama Straceń foto nr 1
*
3. Pomnik poległych
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 3
*
5. Dojście do bramy głównej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 5
*
7. Boczna brama
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 7
*
9. Mury od strony południowej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 9
*
11. Mury od strony zachodniej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr11

 2. Znicz ku pamieci poległych
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 2
*
4. Schody wejsciowe
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 4
*
6. Plac przed wejściem
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 6
*
8. Bastion od strony Wisły
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 8
*
10. Mury od strony południowej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 10
*
12. Mury od strony zachodniej
powiększ
Cytadela Warszawska foto nr 12

1. Cytadela w Warszawie
(foto z 2011 r.)

Została zbudowana na mocy decyzji cara Mikołaja I w ramach represji spadłych na Polaków po stłumieniu powstania listopadowego. Na miejsce budowy został wybrany teren wzgórza żoliborskiego, na którym od 1725 r.  znajdowały się koszary Gwardii Koronnej Pieszej trzech ostatnich władców niepodległej Rzeczypospolitej Podstawowe prace fortyfikacyjne i budowlane wykonano w latach 1832-1836. W ich rezultacie powstała twierdza o kształcie pięcioboku, przylegająca z jednej strony do wysokiej skarpy wiślanej.

Wewnątrz murów nowopowstałej twierdzy, których długość wynosiła 2680 metrów, znalazły się m.in. pawilony dawnych koszar Gwardii Koronnej Pieszej, budynki dawnego konwiktu pijarów, powstały w latach 1827-1829 magazyn mundurowy oraz cały szereg nowych budowli, wśród nich podziemna prochownia, arsenał, magazyn parkowy dla sprzętu artyleryjskiego, budynki mieszkalne dla wojskowych, stajnie, cerkiew garnizonowa i wiele innych. Jeszcze w trakcie budowy, 4 maja 1834 r.  odbyła się uroczystość poświęcenia Cytadeli. Na jej stokach zginął ostatni przywódca Powstania Styczniowego w 1864 r.  Romuald Traugutt.

*Romuald Traugutt - zobacz opis R. Traugut

*Pieśń - O mój rozmarynie, zobacz Wojsko Polskie

Góra Strony
Szybki spis, wskaż nr strony:
Str.1

Strony: <1> <2> <3> <4> <5>

Copyright 2014 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/Jan-TZ.html