Jubileusz 10 lat strony Zapiski Jana Z.T.  Pasek kolorowy Aktywacja strony dn. 25-01-2005r. Poczta do autora Artykuły-str. 2
Strona Glowna < Główna * Dół Strony 10. Pierwsza śledcza komisja parlamentarna w Krakowie w 1530r.
Powołane przez Sejm Sledcze Komisje Sejmowe w ostatnich latach III RP nie są czyms nowym w istnieniu naszej państwowosci. Już w początkach naszego parlamentaryzmu prawie równo 475 lat temu, w 37 lat po pierwszym zwołanym ówczesnym Sejmie Walnym została powołana 1 sledcza komisja parlamentarna .....
czytaj dalej

11. Energia odnawialna
W 1994 roku kraje Unii Europejskiej podpisały deklarację madrycką w której zobowiązały się, że do 2010 roku wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosnie do 15 % ogólnego zużycia energii brutto. Ale w marcu 2000 roku Parlament UE przyjął wytyczne zmniejszające ten poziom do 12 % do 2010 roku a ponadto każde państwo członkowskie będzie to realizowało we własnym zakresie i w ramach swoich możliwosci. Z tego wynika, że elity brukselskie w zasadzie się tym tematem nie interesują i mają go serdecznie dosć. W Polsce na koniec 1998 roku tylko około 0,3 % ( patrz tabelka ) zużycia energii było ze źródeł odnawialnych, a w krajach zachodnich ten poziom wynosił na rok 1998 około 6%, czyli 20 razy więcej.....

czytaj dalej


18. Technologia dzwięku MP3
Co było przed MP3? Technologia kompresji plików muzycznych typu WAVE za pomocą MPEG 1-2-3 Layer III zwana popularnie MP3 jest jedną z najlepszych jak na dzisiaj technologii kompresji audio. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że MPEG-3 to nie MP3. Ten skrót mp3 wziął się od rozszerzenia plików dźwiękowych z internetu i naprawdę nazwa się wywodzi od algorytmu kodowania zwanego MPEG-1 Layer III.....
czytaj dalej

Artykuły Nr 10, 11, 18
previous * next

*Fotografie autora > zobacz

Strona: <1> <3>