Strona głowna < Artykuły 

Mechanizm powstania afery FOZZ

autor Jan Z.T. (9.02.2005 r)
(zapiska nr 5)

Spis treści:
1) Przyczyny powstania funduszu FOZZ 3) Dalsze skutki z afery FOZZ
2) Główne zasady reformy Balcerowicza 4) Ankieta

1. Przyczyny powstania funduszu FOZZ

Tego roku 2005 dobiega koniec sprawy sądowej w sprawie afery FOZZ lecz wielu ludzi do tej pory nie wie na czym ona polegała. Ale przeciętny człowiek słusznie domyślając się na podstawie słowa afera, że zapewne chodzi o zabór jakiegoś mienia lecz jak to nastąpiło już tego nie docieka. I tu jest błąd w takim rozumowaniu bo dopiero poznanie mechanizmu i przyczyn może wyrobić u danej osoby rzeczowy pogląd i wyciągnięcia własnych wniosków w danej sprawie.
Afera FOZZ (fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego) była jedną z wielu potężnych bezprawnych manipulacji rządu komunistycznego z końca lat 80-tych ubiegłego stulecia kierowaną przez służby specjalne w tym wypadku polski wywiad.
Samo utworzenie takiego funduszu przez ówczesny rząd już było bezprawne w rozumieniu prawa międzynarodowego. Jak wskazuje jego nazwa fundusz był powołany do obsługi wielomiliardowego zagranicznego długu Polski w ówczesnym czasie a głównymi przyczynami do jego powołania było:

I w tym ostatnim punkcie leży cała bezprawność wspomnianego funduszu. Na czele FOZZ (faktycznie) stanął człowiek z wywiadu dobierając odpowiednich sobie współpracowników. I tak:

Z założeń tego planu wynikało, że taka operacja się powiedzie. Gdyby została zrealizowana to Polska mogłaby zaoszczędzić niewątpliwie od 3 a nawet do 4 miliardów USD. Można by powiedzieć, że cel był "słuszny" lecz wykonanie bezprawne. I może wszystko by się skończyło tak jak to założono gdyby:

I właśnie ten ostatni warunek nie został spełniony. Dobrani do tego zadania ludzie (a były to lata 1989-90, gdy większość nomenklatury na silę się uwłaszczała na państwowym majątku) postanowili również się uwłaszczyć i zarobić na tak dużym kapitale który otrzymali od rządu polskiego. Dysponenci w FOZZ wypełnili tylko część zadania które przed nimi postawiono a mianowicie pozakładali lipne spółki o różnorakiej specjalizacji ale wykupywanie polskich kwitów dłużnych odłożyli na późniejszy okres. Właśnie na ten okres dysponenci z FOZZ postanowili otrzymany od rządu polskiego kapitał umieścić w banku na procent, nie w banku zachodnim (bo to się nie opłacało) lecz w banku polskim po uprzedniej wymianie na złotówki.


2. Główne zasady reformy Balcerowicza
(spis)

W roku 1989-90 wprowadzono zasady reformy "finansowej" Balcerowicza która głównie polegała na:

Z powyższych podanych przyczyn nic dziwnego, że dysponenci z FOZZ postanowili 1 miliard USD, (oczywiście nie całą tą sumę w całości lecz rozłożoną na poszczególne założone przez nich pseudo spółki prawa handlowego i zapewne nie wszystkie), wymienić na złotówki a następnie wpłacić na lokaty terminowe na rok czy nawet 3 lata do Banku Polskiego. Po upływie okresu lokaty likwidowano i za złotówki ponownie kupowano dolary USD czy inną walutę z tym, że zyski były kierowane do prywatnej kieszeni. W ten sposób dysponenci z FOZZ (z wywiadu w "zamyśle" mając działać dla dobra państwa polskiego (co po części zmuszała do tego złożona przez nich przysięga) działali na szkodę polskiego systemu bankowego a tym samym państwa polskiego. Trochę ale tylko trochę może ich tylko tłumaczyć to, że wykorzystali ewidentny lub może celowy "błąd" ówczesnego rządu polskiego.
Lecz jest to oczywiście przestępstwo (defraudacja środków publicznych na inny cel niż zostały przeznaczone) ale ze względu na tajny charakter całej operacji sprawa nie mogła ujrzeć światła dziennego.
Afera FOZZ ośmieszyła instytucję państwa polskiego w której za pieniądze Banku Polskiego został złupiony niby prawnie ten sam Bank Polski.
Według ówczesnego posła Krasowskiego straty państwa polskiego w wyniku afery FOZZ wyniosły około 0,9 miliarda zł nowych czyli około 300 mln USD.

Ten system defraudacji środków publicznych w ówczesnej Polsce był często stosowany na każdym poziomie w szczególności gdy Ktoś miał niekontrolowany lub w wielu wypadkach klikowy dostęp do pieniędzy w twardej walucie. Często nawet prezesi i inni mający władzę w przedsiębiorstwach państwowych dokonywali podobnych operacji lokując środki przedsiębiorstwa na prywatne lokaty bankowe na 2 czy 3 miesiące. Już taki mały okres przy dużych sumach w tamtych latach dawał zysk około 40-60 %.

Ciekawe ilu dzisiejszych nowobogackich w Polsce w ten sposób doszło do bogactwa wyłącznie dzięki swoim nieformalnym układom i zwykłemu cwaniactwu bez jakikolwiek zadumy, że robią źle. Oczywiście te pieniądze nie były lokowane na koncie lecz musiały być w swoisty sposób wyprane a najlepszy sposób to:


3. Dalsze skutki metody zastosowanej przez dysponentów z FOZZ
(spis)

Trzeba tutaj zaznaczyć, że najgorszym skutkiem postępowania w przytoczony powyższy sposób było prawie całkowite rozłożenie polskiego systemu bankowego. Tak potężne oprocentowanie lokat przy zamrożonym kursie dolara i nagminne stosowanie tego (w samym sobie przestępczego procederu) przez różnej maści pseudo inwestorów zagranicznych czy rodzimych doprowadziło w latach 1993-94 do tego, że Bank Polski stawał się w przypadku dużych sum, nie wypłacalny. Oczywiście wina nie leży tylko po stronie aferzystów ale głównie ówczesnych władz państwowych, które na to niereagowały.

Taki pseudo rentier (chodzi tu o wysokie wkłady sięgające setek milionów złotych) nie mogąc uzyskać zwrotu swego wkładu wraz z odsetkami z Banku zawierał z nim układ, że:

Oczywiście Ci sprytni ludzie czy inne podmioty dobrze wiedziały, że w krótkim czasie Bank Polski może stać się całkowicie nie wypłacalny i nawet nie uzyskali by zwrotu swego "własnego" wkładu. Dlatego mając to na uwadze, mając takie gwarancje Banku Polskiego zaczęto nagminnie handlować tym papierami dłużnymi na różnych światowych giełdach a w szczególności giełdzie angielskiej.
Inwestorzy zagraniczni w szczególnosci banki niemieckie i włoskie skupowały takie kwity dłużne po trzy a nawet cztery razy taniej od ich wartości nominalnej. Na tych operacjach zyskiwali zarówno cwaniacy żerujący na polskim systemie bankowym bo odzyskiwali swoje zainwestowane pieniądze z LICHWIARSKIM zyskiem średnio około 700 % oraz obce zachodnie banki, które mając takie kwity dłużne mogły później za bezcen wykupić większość polskich banków.
W ten sposób funkcjonowała sławna afera znana pod nazwą afery Art-B panów Bagsika i Gąsiorowskiego za czasów prezydentury p. Lecha Wałęsy. Podobno straty państwa w wyniku tej afery są astronomiczne i wynoszą około 6 miliardów nowych złotych (ok. 2 mld USD czyli przebili aferę FOZZ około 7 razy).
Panowie Ci należeli już do tzw. nowej nomenklatury zwanej różową i ta afera wypłyneła na światło dzienne wtedy gdy chcieli Oni wejść na rynek paliwowy w Polsce (mogli stać się realnym zagrożeniem dla ówczesnej zwanej dziś mafii paliwowej). Sygnałem do tego był zakup przez Art-B potężnej w tym rejonie firmy izraelskiej handlującej ropą naftową z Bliskiego Wschodu.


Podobnych afer było w ówczesnym czasie o wiele więcej lecz dopiero po aferze Art-B i od roku 1994 zniesiono sztywny kurs dolara amerykańskiego. Ale nomenklatura komunistyczna zwana czerwoną i jej odpowiednik zwana różową przez 4 lata miała czas na doskonałe sie wzbogacenie według zasady parafrazując, że: pierwszy milion trzeba ukraść ale skąd, ano z kasy państwowej, Państwa Polskiego.

***********

4. Ankieta (spis)


1. Gdybym mógł to zdelegalizował takie partie jak (zaznacz lub odznacz) ?

< SLD, < PO, < PiS, < PSL, < Partia Palikota, < LPR, < Solidarna Polska,

< Prawica RP, < UPR, < Partie Kanapowe lub wpisz swoją >

2. Czy jesteś za powstaniem Komisjii Sejmowych do rozliczenia "prywatyzacji" w Polsce (zaznacz) ?

< Tak, < Nie, < Nie wiem, < Obojętne jest to dla mnie

3. Jak oceniasz działalność partii politycznych w sprawie afer czy złodziejskiej prywatyzacji w Polsce (zaznacz) ?

< bardzo dobrze, < dobrze, < dostatecznie, < źle, < nie wiem

4. Jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi, wpisz je tutaj:

5. Aby otrzymać wyniki ankiety, wpisz adres e-mail >


Jeśli skończyłeś, wcisnij klawisz >> LUB


Copyright 2005 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/index.html
Artykuły > Strona głowna ** Poczta do autora - zapiska nr 5