Ankieta w sprawie Liberum Veto

(powrót do artykułu)


Czy na podstawie tej rozprawki zasada jednomyślności stanowi: 25 % 50 % 75 % 100 %
1. Zagrożenie dla wolności i swobód demokratycznych obywateli do >>
2. Zagrożenie dla parlamentaryzmu do >>
3. Zagrożenie dla władzy wykonawczej w państwie do >>
4. Zagrożenie bezpieczeństwa państwa na arenie międzynarodowej do >>
5. Małe zagrożenie dla parlamentaryzmu do >>
6. Podstawę do podejmowania ważnych spraw dla narodu do >>

7. Jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi, wpisz je tutaj

8. Aby otrzymać wyniki ankiety, wpisz adres e-mail >


Jeśli skończyłeś, wcisnij klawisz >> LUB