Przykład schematu struktury koła partii

Kierownik Koła Nr A
(członek zwyczajny)

Poziom A Koła - członkowie zwyczajni partii (max do 50 członków)

Nr 1/A
zarazem przewodniczący
Grupy B1
Nr 2/A
zarazem przewodniczący
Grupy B2
Nr 3/A
jeszcze nie stworzył swojej
Grupy B3
Nr 4/A
zarazem przewodniczący
Grupy B4
Nr 5/A
jeszcze nie stworzył swojej
Grupy B5
Nr ..itd. do 50/A
i tak dalej na tym poziomie A koła

Poziom B Koła - członkowie uczestnicy partii (max do 15 członków w grupie)

Grupa nr B1 Grupa nr B2 Brak grupy

nr B3

Grupa nr B4 Brak grupy

nr B5

Grupa nr ..do B50
Nr 1/B1
przewodniczący
Podgrupy B1C1
Nr 1/B2 Nr 1/B4
przewodniczący
Podgrupy B4C1
Nr 1/B.......
przewodniczący
Podgrupy B...C.....
Nr 2/B1 Nr 2/B2
przewodniczący
Podgrupy B2C4
Nr 2/B4 Nr 2/B .....
Nr 3/B1 Nr 3/B2 Nr 3/B4
przewodniczący
Podgrupy B4C3
Nr 3/B ......
Nr 4/B1
przewodniczący
Podgrupy B1C4
Nr 4/B2 Nr 4/B.......
przewodniczący
Podgrupy B...C...
Nr 5/B2 Nr 5/B ....
Nr 5/B1 Nr 6/B2 Nr 4/B4 Nr 6/B......

Poziom C Koła - członkowie uczestnicy i sympatycy partii
(max do 10 członków w podgrupie)

1
Podgrupa B1C1 Podgrupa B2C1 Brak
podgrupy
Podgrupa B4C1 Brak
podgrupy
Podgrupa B..C..
Nr 1/B1C1 Brak jeszcze podgrupy Nr 1/B4C1 Nr 1/B... C....
Nr 2/B1C1 Nr 2/B4C1 Nr 2/B... C....
Nr 3/B1C1 Nr 3/B4C1 Nr 3/B... C....
Nr 4/B4C1 Nr 4/B... C....
Nr 4/B1C1 Nr 5/B4C1 Nr 5/B...C....
2
Podgrupa B1C2 Podgrupa B2C2 Brak
podgrupy
Podgrupa B4C2 Brak
podgrupy
Podgrupa B..C..
Brak jeszcze podgrupy Nr 1/B2C2 Brak jeszcze podgrupy Brak jeszcze podgrupy
Nr 2/B2C2
Nr 3/B2C2
3
Podgrupa B1C3 Podgrupa B2C3 Brak
podgrupy
Podgrupa B4C3 Brak
podgrupy
Podgrupa B..C..
Brak jeszcze podgrupy Brak jeszcze podgrupy Nr 1/B4C3 Brak jeszcze podgrupy
Nr 2/B4C3
Nr 3/B4C3
Nr 4/B4C3
Nr 5/B4C3
4
Podgrupa B1C4 Podgrupa B2C4 Brak
podgrupy
Podgrupa B4C4 Brak
podgrupy
Podgrupa B..C..
Nr 1/B1C4 Brak jeszcze podgrupy Brak jeszcze podgrupy Nr 1/B... C....
Nr 2/B1C4
Nr 3/B1C4 Nr 2/B... C....
Nr 3/B... C....
Nr 4/B...C....
5
Podgrupa B2C5 Podgrupa B2C5 Brak podgrup Podgrupa B..C..
Brak jeszcze podgrupy... Brak jeszcze podgrupy... Brak jeszcze podgrupy..
6
Brak
podgrupy
Podgrupa B2C6 Brak podgrup Podgrupa B..C..
Brak jeszcze podgrupy... Brak jeszcze podgrupy..

i tak dalej

1) Maksymalna (teoretyczna) liczba członków na poziomie A i B - 801 członków
2) Maksymalna (teoretyczna) liczba członków na poziomie C - 7500 członków
Razem około - 8301 członków

3) Realna liczba od 3 % do 6 % czyli od 250 do 500 członków

 


Copyright 2004 - Wszelki przedruk i inne wykorzystanie dozwolone
za podaniem inicjałów autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/index-index.html

Powrót do artykułu